Tulevaisuuden Lapinlahti

VAIKUTA!


MITEN LAPINLAHTEA KEHITETÄÄN KAIKKIEN KAUPUNKILAISTEN OLOHUONEENA?


MITÄ LISÄARVOA LAPINLAHTI KAUPUNGILLE TUOTTAA?


Lapinlahden sairaala-alue on ollut kaupunkipoliittinen kiistanaihe jo vuosikymmenien ajan. Vuosina 2019 ja 2020 Lapinlahden kohtalo nousi taas julkiseen keskusteluun Helsingin kaupungin järjestämän ideakilpailun myötä. Sen tavoitteena oli löytää alueen kiinteistöille uusi ja pysyvä käyttötarkoitus, mutta se ei tuottanut toivottua tulosta, ja siksi kaupunki on nimennyt/nimeämässä alueelle selvityshenkilön. 

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä (12.05.2020) todetaan, että selvityshenkilön tehtävänä on löytää alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva ratkaisu, jossa on muun muassa huomioitu alueen kulttuuriperintö- ja luontoarvot. Alueen ja ainakin riittävän osan rakennuksista tulisi olla avoimia kaupunkilaisille, ja kokonaisuuden tulisi “mahdollistaa, että alueen historiaan nivoutuva mielenterveystyö sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminta säilyvät osana aluetta”.

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry kutsuu kaikkia kiinnostuneita kaupunkilaisia, toimijoita, alan asiantuntijoita ja päättäjiä ideoimaan Lapinlahden sairaala-alueen tulevaisuutta Tulevaisuuden Lapinlahti -kokonaisuuden kautta. Tilaisuuksissa ja erilaisten alustojen kautta keräämämme aineisto tarjotaan käytettäväksi joulukuussa 2020 Helsingin kaupungin nimeämälle selvityshenkilölle, jonka tehtävänä on löytää alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva ratkaisu.


OSALLISTU KESKUSTELUTILAISUUKSIIN JA TYÖPAJOIHIN

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry järjestää Lapinlahdessa kaksi teemallista keskustelutilaisuutta (14.10 ja 30.11) sekä niiden yhteydessä eri teemoihin kytkeytyvät työpajat. Tilaisuuksien tavoitteena on tarkastella Lapinlahtea eri näkökulmista ja tuoda keskusteluun muun muassa alueen kulttuuriperintö ja saavutettavuus sekä näkökulmat kaupunkilaisten osallisuuteen ja toimijuuteen Lapinlahtea tulevaisuutta suunniteltaessa. 

Tapahtumiin liittyvissä keskustelutilaisuuksissa on aiheeseen liittyvät alustukset ja keskustelut, joihin on kutsuttu puhujiksi eri alojen asiantuntijoita. Läsnä olijoilla on mahdollisuus kommentoida keskusteluja sekä osallistua niiden jälkeen myös työpajaan, jossa aiheiden käsittelyä laajennetaan henkilökohtaisella, dialogisella ja teemoja kokoavilla tavoilla.

VOIT KATSOA TALLENTEENA 14.10 Lapinlahdessa järjestetyn Tulevaisuuden Lapilahti-keskustelun tästä:


OSALLISTU VERKKOKYSELYYN 15.10.–15.11.

Tervetuloa osallistumaan kyselyyn, jolla pyrimme hahmottamaan Lapinlahden alueen käyttöä ja senmerkitystä kaupunkilaisille.

Keräämme analysoitavaa tietoa siitä mitä alueen toiminta nyt merkitsee jamiten sitä voisi kehittää tulevaisuudessa.

Kyselyn toteuttaa Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry osana syksyllä 2020 järjestettävää hanketta,jonka tarkoitus on mahdollistaa kaupunkilaisten osallisuus Lapinlahtea koskevassa päätöksenteossa. Vastausten kautta voidaan myös kehittää alueella nykyisin toimivan Lapinlahden Lähteen(www.lapinlahdenlahde.fi) omaa toimintaa ja tiedotusta.

Kyselyn kautta tarkastellaan alueen käyttöä vuodesta 2010, jolloin sairaalatoiminta alueella oli loppunutja puisto avattu kaupunkilaisille. Alueen nykytoiminta on käynnistynyt Lapinlahden Lähteen jaOsuuskunta Tilajakamon vuokratessa tilat Helsingin kaupungilta vuonna 2015. Tarkasteluhetkenä vuonna 2020 kaupunki selvittää alueen tulevaisuutta.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. Kysely toteutetaan anonyymisti.


NÄKÖKULMIA LAPINLAHTEEN

Tuomme sivustolle <www.lapinlahti.info> blogikirjoitusten muodossa olevia keskustelunavauksia, joiden kautta toivomme, että Lapinlahtea koskevaan päätöksentekoprosessiin yhdistyy asiantuntijapuheenvuorot sekä moniääninen dialogi. Teemoina sivustolla syksyn aikana ovat muun muassa kaupunkilaisten osallisuus, mielenterveyspalvelut ja matalan kynnyksen tuen tarve, kulttuurihistoria ja rakennettu kaupunkiympäristö, alueen maisemahistoria ja arvot sekä alueen kehittäminen myös palveluiden ja pienyrittäjyyden näkökulmasta. 

Taltioimme myös puheenvuoroja videoituina keskusteluina ja puheenvuoroina, jotka ovat katsottavassa sivuston kautta.Siirry sivun alkuun