Taustatietoa

VIRALLISET PÄÄTÖSASIAKIRJAT JA AINEISTOT

Helsingin kaupungin Lapinlahden sairaalaaa koskeva virallinen sivusto: <https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tilat/lapinlahden-sairaala>.

Sivustolla on mm. päätösasiakirjoja ja vuosien 2018–2020 ideakilpailun aineistot. Huom! Sivustolle ei ole päivitetty kaupunkiympäristön ja kaupunginhallituksen päätöksiä, joiden perusteella ideakilpailun voittanutta ehdotusta ei hyväksytty.

Kerro Kantasi -kysely Lapinlahden sairaala-alueen ideakilpailun toiseen vaiheeseen valituista kilpailuehdotuksista:<https://kerrokantasi.hel.fi/lapinlahti>.

Päätösasiakirja, kaupunginhallitus 22.6.2020

Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle sekä alueen vuokrausperiaatteiden vahvistaminen.

”Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Lapinlahden kokonaisuuden osalta edetään kaupunkiympäristölautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti seuraavin suuntaviivoin. Lapinlahden alueen säilyttämisen ja korjaamisen edistämistä jatketaan siten, että hanketta varten nimitetään selvityshenkilö, jonka tehtävänä on vuoden 2020 loppuun mennessä löytää alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva ja toimintakonseptiltaan monipuolinen ratkaisu seuraavin linjauksin:

  • rakennusten suojeluarvot säilytetään ja rakennukset korjataan
  • alue säilyy riittävässä määrin luonteeltaan kaupunkilaisille avoimena rakennusten osalta ja koko laajuudeltaan puiston osalta
  • kokonaisuuden tulee mahdollistaa, että alueen historiaan nivoutuva mielenterveystyö sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminta säilyvät osana aluetta
  • puiston luontoarvot tulee ottaa huomioon ja turvata
  • alueen tulevien toimijoiden ja mahdollisten vuokralaisten tulee sitoutua tasapuoliseen ja avoimeen taloudelliseen malliin, jossa kiinteistöjen korjauskustannukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan
  • rakennusten korjaamiseen ja alueen kehittämiseen tulee löytää mahdollisuuksien mukaan kaupungin ulkopuolisia toimijoita, joilla mahdollisuus ottaa vastuuta kokonaisuudesta, mutta myös kaupunkikonserni voi jäädä alueelle rakennusten tai osan rakennuksista omistajaksi esimerkiksi oman kiinteistöyhtiön toimesta
  • voittaneen ehdotuksen toimijat ja suunnitelma pidetään mukana kokonaisuuden selvittämisessä
  • yksi selvitettävä mahdollisuus on yhteisyritys vaihtoehtoisilla omistusosuuksilla
  • alueen suunnittelun ja mahdollisen lisärakennusoikeuden sijoittamiseksi suunnittelualuetta laajennetaan koskemaan nykyistä puistoaluetta laajemmin Länsiväylän alun aluetta, jotta suunnittelussa puisto on mahdollista säilyttää nykyisessä laajuudessaan (tämä vaatii sitä, että yleiskaavassa olevan tunnelivarauksen suuaukolle voidaan asemakaavaprosessissa osoittaa sijainti)”

Kaupunginhallituksen päätös: <https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2020-003694/>.

Päätösasiakirja, kaupunkiympäristölautakunta 12.5.2020

Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle, sairaalarakennusten myyntiä ja tonttien vuokraamista koskevan esisopimuksen hyväksyminen sekä alueen vuokrausperiaatteiden vahvistaminen

”Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä esityksen. Samalla lautakunta päätti, että Lapinlahden alueen säilyttämisen ja korjaamisen edistämistä jatketaan siten, että hanketta varten nimitetään selvityshenkilö, jonka tehtävän on löytää alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva ratkaisu seuraavin linjauksin: rakennusten suojeluarvot säilytetään ja rakennukset korjataan alue säilyy riittävässä määrin luonteeltaan kaupunkilaisille avoimena rakennusten osalta ja koko laajuudeltaan puiston osalta kokonaisuuden tulee mahdollistaa, että alueen historiaan nivoutuva mielenterveystyö sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminta säilyvät osana aluetta puiston luontoarvot tulee ottaa huomioon ja turvata alueen tulevien toimijoiden ja mahdollisten vuokralaisten tulee sitoutua tasapuoliseen ja avoimeen taloudelliseen malliin, jossa kiinteistöjen korjauskustannukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan lautakunta katsoo, että rakennusten korjaamiseen ja alueen kehittämiseen tulee löytää mahdollisuuksien mukaan kaupungin ulkopuolisia toimijoita, joilla mahdollisuus ottaa vastuuta kokonaisuudesta, mutta myös kaupunkikonserni voi jäädä alueelle rakennusten tai osan rakennuksista omistajaksi esimerkiksi oman kiinteistöyhtiön toimesta voittaneen ehdotuksen toimijat ja suunnitelma pidetään mukana kokonaisuuden selvittämisessä alueen suunnittelun ja mahdollisen lisärakennusoikeuden sijoittamiseksi suunnittelualuetta laajennetaan koskemaan nykyistä puistoaluetta laajemmin Länsiväylän alun aluetta, jotta suunnittelussa puisto on mahdollista säilyttää nykyisessä laajuudessaan (tämä vaatii sitä, että yleiskaavassa olevan tunnelivarauksen suuaukolle voidaan asemakaavaprosessissa osoittaa sijainti)”

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös: <https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/8f/8f8367b2b37e8c0ab31754331d8b6841cecba7ad.pdf>.

Päätösasiakirja, kaupunkiympäristölautakunta 11.12.2018

Asia 645/3 Lapinlahden sairaalan (Lapinlahdentie) asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteiden hyväksyminen

Asia 646/4 Kilpailun järjestäminen Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten myymiseksi

Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirja: <https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2019&ls=11&doc=Kymp_2018-12-11_Kylk_35_Pk>.

Kaupunginhallituksen päätös 16.9.2013

Toiminnallisen käytön etsiminen Lapinlahden sairaalalle

Päätöspöytäkirja: <https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2013/Halke_2013-09-16_Khs_32_Pk/7326B92E-4BFD-419F-A061-A123BD3B8F41/Vuoden_2014_talousarvion_ja_taloussuunnitelman_201.html>.

Siirry sivun alkuun