Vaikuta


MITEN LAPINLAHTEA KEHITETÄÄN KAIKKIEN KAUPUNKILAISTEN OLOHUONEENA?


MITÄ LISÄARVOA LAPINLAHTI KAUPUNGILLE TUOTTAA?

Lapinlahden sairaala-alue on ollut kaupunkipoliittinen kiistanaihe jo vuosikymmenien ajan. Vuosina 2019 ja 2020 Lapinlahden kohtalo nousi taas julkiseen keskusteluun Helsingin kaupungin järjestämän ideakilpailun myötä. Sen tavoitteena oli löytää alueen kiinteistöille uusi ja pysyvä käyttötarkoitus, mutta se ei tuottanut toivottua tulosta, ja siksi kaupunki on nimennyt/nimeämässä alueelle selvityshenkilön. 

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä (12.05.2020) todetaan, että selvityshenkilön tehtävänä on löytää alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva ratkaisu, jossa on muun muassa huomioitu alueen kulttuuriperintö- ja luontoarvot. Alueen ja ainakin riittävän osan rakennuksista tulisi olla avoimia kaupunkilaisille, ja kokonaisuuden tulisi “mahdollistaa, että alueen historiaan nivoutuva mielenterveystyö sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminta säilyvät osana aluetta”.

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry kutsui kaupunkilaisia, toimijoita, alan asiantuntijoita ja päättäjiä ideoimaan Lapinlahden sairaala-alueen tulevaisuutta Tulevaisuuden Lapinlahti -kokonaisuuden kautta. Tilaisuuksissa ja erilaisten alustojen kautta keräämämme aineisto tarjottiin käytettäväksi joulukuussa 2020 Helsingin kaupungin nimeämille selvityshenkilöille, joiden tehtävänä on löytää alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva ratkaisu.


KESKUSTELUTILAISUUDET JA TYÖPAJAT

Kuntavaalipaneeli
Järjestimme 18.2. kuntavaalipaneelin, jonka aiheena oli kaupunkisuunnittelu. Paneelissa perehdyttiin erityisesti kaupunkitilan mielenterveysvaikutuksiin, Helsinkiin kansainvälisen metropolikilpailun kontekstissa sekä kaupunkilaisten osallisuuteen poliittisessa päätöksenteossa.

Voit katsoa tallenteen paneelikeskustelusta tästä:

Tulevaisuuden Lapinlahti -keskustelutilaisuus
Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry järjesti Lapinlahdessa 14.10. teemallisen keskustelutilaisuden, jonka tavoitteena oli tarkastella Lapinlahtea eri näkökulmista ja tuoda keskusteluun muun muassa alueen kulttuuriperintö ja saavutettavuus sekä näkökulmat kaupunkilaisten osallisuuteen ja toimijuuteen Lapinlahtea tulevaisuutta suunniteltaessa. 

VOIT KATSOA TALLENTEENA 14.10. Lapinlahdessa järjestetyn Tulevaisuuden Lapilahti-keskustelun tästä:


NÄKÖKULMIA LAPINLAHTEEN

Tuomme sivustolle <www.lapinlahti.info> blogikirjoitusten muodossa olevia keskustelunavauksia, joiden kautta toivomme, että Lapinlahtea koskevaan päätöksentekoprosessiin yhdistyy asiantuntijapuheenvuorot sekä moniääninen dialogi. Teemoina sivustolla syksyn ja talven aikana ovat muun muassa kaupunkilaisten osallisuus, mielenterveyspalvelut ja matalan kynnyksen tuen tarve, kulttuurihistoria ja rakennettu kaupunkiympäristö, alueen maisemahistoria ja arvot sekä alueen kehittäminen myös palveluiden ja pienyrittäjyyden näkökulmasta. 

Taltioimme myös puheenvuoroja videoituina keskusteluina ja puheenvuoroina, jotka ovat katsottavassa sivuston kautta.Siirry sivun alkuun