Tulevaisuuden Lapinlahti

INFO

Vuonna 1988 perustettu Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry kutsuu kaikkia kiinnostuneita kaupunkilaisia, toimijoita, alan asiantuntijoita ja päättäjiä ideoimaan Lapinlahden sairaala-alueen tulevaisuutta Tulevaisuuden Lapinlahti -kokonaisuuden kautta.

Tilaisuuksissa ja erilaisten alustojen kautta keräämämme aineisto luovutettiin joulukuussa 2020 Helsingin kaupungin nimeämälle selvityshenkilöille, joiden tehtävänä on löytää alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva ratkaisu.

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry www.prolapinlahtiry.fi


Lämpimästi tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!

Nonni Mäkikärki, Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n toiminnanjohtaja

Lapinlahden vanha sairaala-alue on paikkana tärkeä laajalle joukolle kaupunkilaisia. Minkälaisena sinä koet Lapinlahden alueen merkityksen ja minkälaisena sinä haluaisit, että sairaala-alue näyttäytyisi tulevaisuudessa? Tule mukaan vaikuttamaan Lapinlahden tulevaisuuteen!

Syksyllä 14. lokakuuta käynnistyi koko syksyn mittainen Tulevaisuuden Lapinlahti- osallisuushanke, jonka tarkoituksena on kerätä visioita ja toiveita Lapinlahden alueen kehittämistä varten. Miten Lapinlahden aluetta voi kehittää sosiaalisesti kestävällä tavalla alueen uniikkeja kulttuurihistoriallisia- ja maisemallisia arvoja huomioiden?

Tulevaisuuden Lapinlahti-hankeen tavoitteena on tarkastella alueen tulevaisuutta yhteiskehittämisen, sosiaalisen kestävyyden ja kaupunkisuunnittelun näkökulmista.

Haluamme kaupunkilaisten ja eri alojen asiantuntijoiden äänen kuuluvan alueen tulevissa suunnitelmissa ja siitä käytävässä keskustelussa. Hankkeessa tarjotaan erilaisia kanavia, joiden kautta kerätään ja esitetään kaupunkilaisten ja asiantuntijoiden näkökulmia alueen kehittämiseen.

Näkökulmia Lapinlahteen -blogissa pyrimme myös esittämään mahdollisimman moniäänisesti ja monialaisesti Lapinlahden sairaala-alueen kehittämiseen liittyviä visioita, näkökulmia ja unelmia. Toivomme, että tämän hankkeen tulokset olisivat avuksi kaupungin asettaman selvityshenkilön työlle. Luovutimme hankkeen aikana kerätyn datan koosteena selvityshenkilölle vuoden 2020 lopussa.


Siirry sivun alkuun