Info

Vuonna 1988 perustettu Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry kutsuu kaikkia kiinnostuneita kaupunkilaisia, toimijoita, alan asiantuntijoita ja päättäjiä ideoimaan Lapinlahden sairaala-alueen tulevaisuutta Tulevaisuuden Lapinlahti -kokonaisuuden ja siihen sisältyvän Kenen Helsinki? -kuntavaalikeskustelun kautta.

Tilaisuuksissa ja erilaisten alustojen kautta keräämämme, Tulevaisuuden Lapinlahtea käsittelevä aineisto luovutettiin joulukuussa 2020 Helsingin kaupungin nimeämälle selvityshenkilöille, joiden tehtävänä oli löytää alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva ratkaisu. Lisäksi järjestimme helmikuussa 2021 Kenen Helsinki? -kuntavaalipaneelin ja aihetta käsittelevän keskustelun videoituine kannanottoineen.

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry
www.prolapinlahtiry.fi


Lämpimästi tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!

Nonni Mäkikärki, Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n toiminnanjohtaja

Lapinlahden vanha sairaala-alue on paikkana tärkeä laajalle joukolle kaupunkilaisia. Minkälaisena sinä koet Lapinlahden alueen merkityksen ja minkälaisena sinä haluaisit, että sairaala-alue näyttäytyisi tulevaisuudessa? Tule mukaan vaikuttamaan Lapinlahden tulevaisuuteen!

Syksyllä 14. lokakuuta käynnistyi koko syksyn mittainen Tulevaisuuden Lapinlahti- osallisuushanke, jonka tarkoituksena oli kerätä visioita ja toiveita Lapinlahden alueen kehittämistä varten. Miten Lapinlahden aluetta voisi kehittää sosiaalisesti kestävällä tavalla alueen uniikkeja kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja huomioiden?

Tulevaisuuden Lapinlahti -hankeen tavoitteena on tarkastella alueen tulevaisuutta yhteiskehittämisen, sosiaalisen kestävyyden ja kaupunkisuunnittelun näkökulmista.

Halusimme kaupunkilaisten ja eri alojen asiantuntijoiden äänen kuuluvan alueen tulevissa suunnitelmissa ja siitä käytävässä keskustelussa. Hankkeessa tarjottiin erilaisia kanavia, joiden kautta kerättiin ja esitettiinn kaupunkilaisten ja asiantuntijoiden näkökulmia alueen kehittämiseen. Luovutimme hankkeen aikana kerätyn datan koosteena selvityshenkilölle vuoden 2020 lopussa.

Näkökulmia Lapinlahteen -blogissa pyrimme myös esittämään mahdollisimman moniäänisesti ja monialaisesti Lapinlahden sairaala-alueen kehittämiseen liittyviä visioita, näkökulmia ja unelmia.

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, ja päätimme aloittaa kuntavaaleihin kestävän keskustelun, jonka teemana on kaupunkisuunnittelu. Järjestimme 18.2.2021 Kenen Helsinki? -kuntavaalipaneelin, jossa Helsingin kaupunginvaltuuston neljän suurimman puolueen, kokoomuksen, vihreiden, SDP:n ja vasemmistoliiton, edustajat keskustelivat muun muassa kaupunkitilan vaikutuksesta mielenterveyteen ja Lapinlahden tulevaisuudesta. Paneeli toimi keskustelunavauksena kuntavaaleihin asti kestävään elävään ja osallistavaan kansalais-, ehdokas- ja päättäjäkeskusteluun Helsingin kaupunkisuunnittelusta ja sen ydinarvoista sekä avainperiaatteista. Nyt on teidän vuoronne puhua.


Siirry sivun alkuun