Lämpimästi tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!

Lapinlahden vanha sairaala-alue on paikkana tärkeä laajalle joukolle kaupunkilaisia. Minkälaisena sinä koet Lapinlahden alueen merkityksen ja minkälaisena sinä haluaisit, että sairaala-alue näyttäytyisi tulevaisuudessa? Tule mukaan vaikuttamaan Lapinlahden tulevaisuuteen!

Syksyllä 14. lokakuuta käynnistyy koko syksyn mittainen Tulevaisuuden Lapinlahti- osallisuushanke, jonka tarkoituksena on kerätä visioita ja toiveita Lapinlahden alueen kehittämistä varten. Miten Lapinlahden aluetta voi kehittää sosiaalisesti kestävällä tavalla alueen uniikkeja kulttuurihistoriallisia- ja maisemallisia arvoja huomioiden?

Tulevaisuuden Lapinlahti-hankeen tavoitteena on tarkastella alueen tulevaisuutta yhteiskehittämisen, sosiaalisen kestävyyden ja kaupunkisuunnittelun näkökulmista.

Haluamme kaupunkilaisten ja eri alojen asiantuntijoiden äänen kuuluvan alueen tulevissa suunnitelmissa ja siitä käytävässä keskustelussa. Hankkeessa tarjotaan erilaisia kanavia, joiden kautta kerätään ja esitetään kaupunkilaisten ja asiantuntijoiden näkökulmia alueen kehittämiseen.

Vaikuta! -alasivulla esitellään tapoja, miten voit tuoda omat näkemyksesi Lapinlahden tulevaisuuteen. Syksyn aikana järjestämme muun muassa erilaisia keskustelutilaisuuksia ja toteutamme kyselytutkimuksen alueen tulevaisuuteen liittyen, haastattelemme alueella kävijöitä ja julkaisemme joitakin puheenvuoroja videotallenteina.

Näkökulmia Lapinlahteen -blogissa pyrimme myös esittämään mahdollisimman moniäänisesti ja monialaisesti Lapinlahden sairaala-alueen kehittämiseen liittyviä visioita, näkökulmia ja unelmia.

Toivomme, että tämän hankkeen tulokset olisivat avuksi kaupungin asettaman selvityshenkilön työlle. Luovutamme hankkeen aikana kerätyn datan koosteena selvityshenkilölle vuoden lopussa.

Nonni Mäkikärki, Pro Lapinlahti mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja

Siirry sivun alkuun