Kuvituskuvaksi tarkoitettu kuva, jossa kolmen blogikirjoittajan kuvat mustavalkoisena sekä Kaikkien Lapinlahti -logo

Lapinlahti – yhteisöllisyyden, toiminnan ja oppimisen voimaa

Entinen Lapinlahden sairaala ympäristöineen on kokenut viime vuosina muodonmuutoksen suljetusta sairaala-alueesta kaikille avoimeksi mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin keskukseksi. Arvokas miljöö on mieltä kohottava toimintaympäristö, joka historiansa ja heikommista huolehtimisen vuoksi koetaan turvalliseksi. Korona-aikana Lapinlahti on ollut monelle henkireikä. Sen historiallisessa puistossa voi hengitellä rauhassa ja kahviloiden ulkoterasseilla siemailla lämmintä juomaa.  

Nykyisessäkin Lapinlahden Lähteen toiminnassa oleellista on osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuus kaikille. Ytimessä ovat yksinäisyyden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Lapinlahden toiminnassa on mukana aktiivisia kaupunkilaisia, opiskelijoita, mielenterveystoipujia, maahanmuuttajia, pienyrittäjiä. Yhdessä toimiminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden tunnetta. Jaettu tavoite ja kokemus yhdistävät erilaisia ihmisiä – ennakkoluulot unohtuvat, ja oppimisen ja onnistumisen ilo kasvavat!  

Lapinlahdessa vaalitaan myönteistä toimintakulttuuria ja kaikkien oikeutta mielenterveyteen. Toiminnassa voi olla mukana omien voimiensa ehdoilla, ja vastuuta saa ottaa jaksamisensa mukaan.  

Monet ovat kertoneet vahvistuneensa vapaaehtoistoiminnassa ja erilaisissa työ- ja opiskeluharjoitteluissa tai oppisopimuskoulutuksessa. Lapinlahden Lähde onkin niin sanottua bottom up -toimintaa, eli se on kasvanut alhaalta ylöspäin kansalaislähtöisesti. Paikka on helppo kokea omakseen, kun sitä ei ole määritelty eikä kaupallistettu liikaa. Osallistuminen ei ole myöskään varallisuudesta kiinni, sillä tapahtumat ja luennot ovat pääosin maksuttomia. 

Katsomme tulevaisuuteen ja toivomme, että Lapinlahden ainutlaatuisessa miljöössä toimitaan  – 180 vuoden jälkeenkin – ihmisen mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi Lapinlahden alkuperäisen hengen mukaisesti.  Alempaa voi lukea kahden yhteistyökumppanimme kokemuksia Lapinlahdesta. 

Katja Liuksiala
toimintakoordinaattori  
Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, työskennellyt Lapinlahden sairaalassa toimintaterapeuttina 1997–2006

Jari Pihlava: Oppimassa Lapinlahdessa  

Jo sairaala-aikana Lapinlahti tarjosi eri alojen opiskelijoille merkittäviä oppimisen mahdollisuuksia. Lapinlahdessa opiskeltiin paljon tietoa välittäneessä luentosalissa, ja opiskelijat tekivät harjoittelujaksojaan ammattilaisten ohjauksessa sairaalakiinteistössä osastoilla, terapiatiloissa sekä lähiympäristössä. Sairaala-aikaiseen oppimiseen kuului varhaisemmassa vaiheessa ammattikuntamaisuus: lääkärit opiskelivat keskenään ja hoitajat sekä terapeutit omilla tahoillaan.  

Oppimisen ketju alueella on jatkunut tähän päivään. Vaikka vanha sairaalaympäristö on muuttanut muotoaan, ovat Lapinlahden toimijat tarjonneet oppimisen mahdollisuuksia eri asteen ja eri alojen opiskelijoille edelleenkin. Metropolia AMK oli osatoteuttajana 2015–2017 Lapinlahden nykyistä toimintaa käynnistäneessä Osallistu Lapinlahden Lähteellä -hankkeessa, jonka rahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto (https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/osallistu-lapinlahden-lahteella-hanke ).

Lapinlahden toimijat ovat olleet kumppaneina muun muassa Metropolia ammattikorkeakoulun toimintaterapia-, sairaanhoito- ja sosionomiopiskelijoille. Hyvinvointiteknologian opiskelijat ovat olleet kehittämässä sovellusta Lapinlahden ympäristössä. Opiskelijat ovat olleet harjoittelujaksoilla, osallistuneet Lapinlahden toimintaan osana kurssiopetusta, osallistuneet projekteihin sekä tehneet lopputöitään Lapinlahdessa.  

Oppimisenkin näkökulmasta sairaalan matka on ollut pitkä. Se on muuttunut julkisesta mielisairaalasta verkostomaiseksi kolmannen sektorin toimijaksi, jossa ammattikuntamaisuus ei enää olekaan fokuksessa, vaan yhdessä tekeminen ja rajat ylittävä monitoimijaisuus. Ammattikorkeakoulun perustehtävä on kouluttaa työelämään ammattilaisia. Lapinlahti on muuttunut ajassa, ja muutos tarjoaa edelleenkin yhden mahdollisuuden nykypäivän mosaiikkimaiseen työelämään valmistautumiseen.  

Jari Pihlava on Metropolia ammattikorkeakoulun toimintaterapian lehtori  

Noora Käyhkö:

Olemme käyneet kahden vuoden ajan viikottain osallisuustoiminnan puitteissa Lapinlahden Lähteellä. Kymmenen hengen ryhmämme osallistuu keskiviikkoisin Lähteen toimintoihin: taidenäyttelyihin, yhteisötaideteoksen tekemiseen ja puiston siivoamiseen. Lisäksi olemme mukana kaupunkiluontokeskuksen palstaviljelytoiminnassa Lapinlahdessa.  

Asiakkaittemme näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että kaupungissa on äänimailmaltaan hiljaisia puistoja ja paikkoja. Autisminkirjon ihmisillä on usein ääniyliherkkyyttä ja tavalliset kaupungin äänet tuntuvat usein hyvin kuormittavilta. Lapinlahden Lähde antaa meille mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa projekteja siten, että voimavaroja riittää yhdessä tekemiseen, kun niitä ei tarvitse käyttää rankan äärimaailman kanssa sinnittelemiseen. Kuten kaikki tiedämme, luonnon merkitys on tärkeää ja kaupunkiympäristöissä tulisi huomioida erilaisten ihmisten esteettömyys kaupunkilaisena olemiseen. Kaikkia hiljaisia alueita ei saisi uhrata rakentamiselle. Meillä yhdessä tekeminen rauhallisessa ympäristössä antaa mahdollisuuden asiakkaittemme kuntoutumiseen. Toivomme, että tulevaisuudessakin tämä on mahdollista Lapinlahdessa. 

Noora Käyhkö, valmentaja, Autismisäätiö, Vallilan ohjaus-ja valmennuspalvelut

Siirry sivun alkuun