Toivomme hyvää yhteistyötä selvitysryhmän kanssa

Helsingin kaupunginhallitus hylkäsi kesäkuussa suunnitelmat myydä Lapinlahden rakennukset luxemburgilaiselle kiinteistösijoittajalle, jolle olisi annettu myös massiivinen uusi rakennusoikeus sairaalapuistoon. Samalla kaupunki linjasi, että alueen historiaan nivoutuva mielenterveystyön sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminnan säilyminen tulee mahdollistaa. Näiden hyvien päätösten jatkoksi kaupunginhallitus päätti myös asettaa selvityshenkilön ratkaisun löytämiseksi Lapinlahden alueelle.

Selvityshenkilöstä kehkeytyi syksyllä selvitystyöryhmä: kaupunki nimesi arkkitehdit Sirkku Huiskon ja Eero Lundénin sekä kiinteistösijoittamisen asiantuntijan Markku Hietalan tekemään selvityksen Lapinlahden tulevaisuudesta vuoden loppuun mennessä.

Lapinlahti on tänään innovatiivinen mielen hyvinvoinnin keskus, jossa mielenterveyttä ammennetaan kulttuurista ja ympäristöstä. Mielenterveystyötä tekee suurella sydämellä Pro Lapinlahti. Lapinlahden Lähteen nykytoimijat haluavat säilyttää Lapinlahden mielenterveysyön palveluksessa kaikkien kaupunkilaisten vihreänä keitaana. Näkemyksemme mukaan tämä toteutuu parhaiten, jos rakennukset säilyvät kaupungin omistuksessa tavalla tai toisella.

Lapinlahden Lähde on kestävän kehityksen lippulaiva. Sosiaalinen kestävyys toteutuu Lähteellä mielenterveystyössä, työllistämistoimissa ja kaupunkilaisten osallisuuden vahvistamisessa. Ekologinen kestävyys huomioidaan kunnostamisessa ja toiminnassa. Kulttuurinen kestävyys on kulttuurihistorian vaalimista ja uudenlaisen kaupunkikulttuurin luomista. Taloudellinen kestävyys on toiminnan edellytys, ja nykytoimijoilla on tarjolla toimiva rahoitusmalli kaupungille.

Lapinlahden Lähde on selvässä myötätuulessa, mutta tarvitsee edelleen kaikkien kaupunkilaisten tukea. Toiveemme on, että mahdollisimman moni toimintaamme tukeva kaupunkilainen sähköpostitse olisi yhteydessä selvityshenkilöihin. Selvityshenkilöille voi toimittaa aiheeseen liittyviä kommentteja ja taustatietoa osoitteeseen lapinlahti@lunden.co. Selvitystyö valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Lapinlahden nykyiset toimijat toivovat hyvää yhteistyötä selvitysryhmän kanssa ja tarjoutuvat myös kanavaksi kaupunkilaisten osallisuudelle suunnittelutyöhön. Kaupunkilaisten näkemyksiä kerätään yleisötilaisuuksissa ja myös kyselyllä osoitteessa www.lapinlahti.info.

Pentti Arajärvi, hallituksen pj, Pro Lapinlahti ry

Kristian Wahlbeck, hallituksen pj, Lapinlahden Lähde Oy

Siirry sivun alkuun